Articles

(ENGLISH BELOW)

TEATER OG KULTURLIV

2018

«Utfordrende framtidsfiksjon». scenekunst.no, 08.08.2018

«Makten, æren og oljelandet»scenekunst.no, 10.01.2018

2017

«Er det noe særegent med nordnorsk kunst?». Norsk Shakespearetidsskrift, #4-2017

«Frem fra glemselen». Norsk Shakespearetidsskrift, #4-2017

«Litt lett samfunnsteater». Norsk Shakespearetidsskrift, #4-2017

«Kunsten å saksøke staten»Scenekunst.no, 22.11.2017

«Lykkeliv utforsker rammene for åpenhetskulturen»Periskop, 17.10.2017

«Inn i det antropocene»Scenekunst.no, 29.9.2017

«En sanningskommisjon på scenen»Scenekunst.no, 11.5.2017

«En kystlinje i endring/Ny roman søker forfatter»Forfatternes Klimaaksjon, mars 2017.

2016

«En dag i det lulleliske riket». Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift, 4-2016.

«Til gruva skiller oss ad?». Scenekunst.no, 05.12.16

«Skuddsikker programmering i nord». Periskop,  29.06.16

«Man er først og fremst menneske». Scenekunst.no, 12.06.16

«Et meningsfylt møte»Scenekunst.no, 10.15.16

«Motstand som drivkraft i teater». Scenekunst.no, 16.02.16

2015

«Estetikker, makt og nettverk på dansefeltet»Scenekunst.no, 02.12.15

«Lokalglobalt samfunnsteater»Scenekunst.no, 17.11.15

«Bekmørkt om vold i hjemmet»Scenekunst.no, 29.10.15

«Meditasjon og vitamininnsprøytning»Scenekunst.no, 19.10.15

«Postdramatisk fellesskap?»Scenekunst.no, 08.06.15

«Verdier og markedsprofitt i kulturen»Scenekunst.no, 13.05.15

«Politisk gambling i Sameland». Scenekunst.no, 30.04.15

«Ta pengene og løp? Private kulturpenger i Storbritannia»Scenekunst.no, 06.03.15

«Voksen jubilant, ung scenekunst»Periskop, 15.01.15

«Norsk julefortelling i grønlandsk drakt»Periskop 07.01.15

2014

«Kultur for næringsliv?»Røyst #1-2014. Republisert på Morgenbladet Portalen.

«Kraftfulle urfolksstemmer»Scenekunst.no, 06.10.14

«Med barna som hovedpersoner»Periskop, 23.09.14

«Frirom i fare»Periskop, 26.05.14

«Shakespeare fra sidelinjen»Periskop, 27.03.14

2013

«Kunsten å ta de unge på alvor»Periskop, 25.11.13

«Tydelig utydelighet: prosess og kroppsteknikk i fysisk teater». I Betwixt and Between: sosialantropologistudentenes tidsskrift 23: 2013.

TIDSSKRIFT OG ANNET

2016

«Veivalg for universitetene i klimaendringenes tid» I Nytt Norsk Tidsskrift, 1:2016

«Reisebrev fra Lesvos». Røyst #5-2016

2015

«I storkapitalismens seng?». Røyst #3-2015

2014

Om This Changes Everything og norsk klimapolitikkRadikal Portal, 26.11.14

«Kultur for næringsliv?»Røyst #1-2014. Republisert på Morgenbladet Portalen.

ENGLISH PUBLICATIONS

2015

«Sámi grasroots fight for indigenous rights in Paris»New Internationalist, 13.12.15

«Weaning Norway off the oil.» With Aled-Dilwyn Fisher, OpenDemocracy, 22.09.15

2014

«Ethics committee to universities: oil research can be unethical». OpenDemocracy24.06.14

«Norwegian universities consider the ethics of oil and gas research»The Guardian, 10.02.14

2013

«Statoil ends music sponsorship after growing controversy in Norway»Platform London blog, 16.12.13

2012

«Melting ice, empty lands, and the new imagery of an ‘opening’ Arctic». In Tvergastein: interdisciplinary journal on the environment.

«Radical Potential – a sideways look at the Occupy movement». I Radical Anthropology Journal (6).

OTHER

«Brecht in heutigen Norwegen», in Räume, Orte, Kollektive, Neofelis Verlag, 2013